Yenappa Sagathi Song Lyrics – Mr&Mrs Ramachari Movie

Yenappa Sagathi Lyrics in Kannada ಏನಪ್ಪಾಸಂಗತಿಕೇಳಿ ವಂಛೂರುಬುದ್ಧಿಯಹೇಳಿ ಲೋಕಾನೆಮರ್ತವ್ರೆನೋಡಿ ಯಾರನಮಾಡವ್ರಮೋಡಿ ವಿನಯಗಿನಯಾಮಂಗಮಾಯಾ ಬಿದ್ದಮೇಲೆಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಗಲುಇರುಳುಅರಿವೇಇಲ್ಲ ಹಾಳುಪ್ರೀತಿಜಾತಿಗೆ ಯೂಆರ್ಮೈಬಾಂಬ್ಫೈಯರ್ಬೇಬೀ ಯೂಆರ್ಮೈಡಿಸೈರ್ಬೇಬೀ ಯೂಆರ್ಮೈಬಾಂಬ್ಫೈಯರ್ಬೇಬೀ ಯೂಆರ್ಮೈಡಿಸೈರ್ಬೇಬೀ ಏನಪ್ಪಾಸಂಗತಿಕೇಳಿ ವಂಛೂರುಬುದ್ಧಿಯಹೇಳಿ ಲೋಕಾನೆಮರ್ತವ್ರೆನೋಡಿ

Continue reading