Aa Karnananthe Song Lyrics – Karna Movie

Aa Karnananthe Song Lyrics In Kannada ಆ ಕರ್ಣನಂತೆ ನೀ ದಾನಿಯಾದೆ,ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೆ ಆಧಾರವಾದೆ, ಆ ಕರ್ಣನಂತೆ ನೀ ದಾನಿಯಾದೆ,ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೆ ಆಧಾರವಾದೆ, ಆ ಕರ್ಣನಂತೆ…………

Continue reading

Yenappa Sagathi Song Lyrics – Mr&Mrs Ramachari Movie

Yenappa Sagathi Lyrics in Kannada ಏನಪ್ಪಾಸಂಗತಿಕೇಳಿ ವಂಛೂರುಬುದ್ಧಿಯಹೇಳಿ ಲೋಕಾನೆಮರ್ತವ್ರೆನೋಡಿ ಯಾರನಮಾಡವ್ರಮೋಡಿ ವಿನಯಗಿನಯಾಮಂಗಮಾಯಾ ಬಿದ್ದಮೇಲೆಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಗಲುಇರುಳುಅರಿವೇಇಲ್ಲ ಹಾಳುಪ್ರೀತಿಜಾತಿಗೆ ಯೂಆರ್ಮೈಬಾಂಬ್ಫೈಯರ್ಬೇಬೀ ಯೂಆರ್ಮೈಡಿಸೈರ್ಬೇಬೀ ಯೂಆರ್ಮೈಬಾಂಬ್ಫೈಯರ್ಬೇಬೀ ಯೂಆರ್ಮೈಡಿಸೈರ್ಬೇಬೀ ಏನಪ್ಪಾಸಂಗತಿಕೇಳಿ ವಂಛೂರುಬುದ್ಧಿಯಹೇಳಿ ಲೋಕಾನೆಮರ್ತವ್ರೆನೋಡಿ

Continue reading