Ninna Raja Naanu Nanna Rani Neenu Song Lyrics – Seetharama Kalyana Movie

Song Details :-

  • Song : Ninna Raja Naanu Nanna Rani Neenu
  • Singer: Armaan Malik
  • Song Writer : V Sai Sukanya
  • Musician : Anup Rubens

Ninna Raja Naanu Nanna Rani Neenu Song Lyrics In Kannada

ಓಹ್ ಅರೆ ಅರೆ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ
ಮನ್ಸು ಕದ್ದ ಮನ್ಮೋಹಿನಿ
ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್
ಕೋಲಾರದ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ
ಕೋಗಿಲೆದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ
ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾವ್ಯ ನೀನೆ
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ಓಹ್ ಅರೆ ಅರೆ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ
ಮನ್ಸು ಕದ್ದ ಮನ್ಮೋಹಿನಿ
ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್
ಕೋಲಾರದ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ
ಕೋಗಿಲೆದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ
ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾವ್ಯ ನೀನೆ
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಝರಿ ಝರಿ ಝರಿ ಯೋ
ಒಲವಿನ ಸುಳಿಯೋ
ಸಿಲು ಸಿಲುಕಿ ಸೊತೋದೆ ನಾ
ಸುರಿ ಸುರಿ ಸುರಿಯೋ
ಸುರಿಮಳೆ ಧ್ವನಿಯೋ
ಹನಿ ಹನಿ ಹಾಡಾದೆ ನೀನೇನಾ
ಒಲವೇ ನಿನ್ನ ಚೆಲ್ಲಾಟವೆ
ನನಗೇ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಟವೇ
ಮನಸೋತಿದೆ ಮರುಳಾಗಿದೆ ಮನಸೇಳುವುದೊಂದೆ ಕಣೆ
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ತರತರ ತರಹ
ಒಲವಿನ ಬರಹ
ಬರೆಬರೆದು ಸಾಕಾದೆನಾ
ಇರೆ ನಿನ್ನ ವಿನಹ
ಇದೆ ವಿಧಿ ಬರಹ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕೆ ನೀನು ನಾ
ಮನದ ಹೊಸಿಲ ನೀ ದಾಟಿದೆ
ಉಸಿರ ವೇಗದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
ಎದೆ ಗೂಡಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾವಳಿ
ತನುಮನದಲು ನೀನೇ ಕಣೆ
ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ಓಹ್ ಅರೆ ಅರೆ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ
ಮನ್ಸು ಕದ್ದ ಮನ್ಮೋಹಿನಿ
ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್
ಕೋಲಾರದ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ
ಕೋಗಿಲೆದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ
ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾವ್ಯ ನೀನೆ ನೆ
ನಿನ್ನ ರಾಮ ನಾನು
ನನ್ನ ಸೀತೆ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು
ನಿನ್ನ ರಾಮ ನಾನು
ನನ್ನ ಸೀತೆ ನೀನು
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು

Also, know where to watch:

Leave a Reply

Your email address will not be published.