Tick Tick Tick Song Lyrics

Tick Tick Tick Song Lyrics – The Villain Movie Kannada

The Villain is a 2018 Kannada language movie directed by PremTick Tick Tick song from this Shiva Rajkumar, Sudeep and Amy Jackso starrer The Villain, is composed by the music director Arjun JanyaPrem has provided the Lyrics for this song: Tick Tick Tick, while Prem and Chorus has provided the voice. Below in this article you can find the details of Tick Tick Tick song lyrics in Kannada language(s).

Movie: The Villain
Song Title: Tick Tick Tick
Movie Director : Prem
Music Director: Arjun Janya
Singer(s): Prem and Chorus
Lyrics By: Prem
Languages: Kannada

Tick Tick Tick Video Song from The Villain movie

Tick Tick Tick Video Song from The Villain is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 19M views since the song is uploaded on YouTube.

Anand Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Tick Tick Tick Song Lyrics in Kannada

ನಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಮ
ವಯಲೆಂಟ್ ಆದ್ನೋ
ರಾವಣ ರಾವಣ ರಾವಣ

ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಊರು
ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಂಚನಳ್ಳಿ ಕೆಂಚ ಕಣಣ್ಣೊ

ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ
ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೊ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್
ಯು ಪಿಕ್ ದ ಟೈಮ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ರಾವಣ…. ರಾವಣ…..

ಧಗ ಧಗ ಧಗ ಧಗ
ರಾಜರ ಹಿರಿ ಮಗ
ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣ
ಶಂಕರ
ಶಿವ ಶಂಕರ

ತಗ ತಗ ತಗ ತಗ
ಮಚ್ಚೆತ್ತು ಬೀಳುವಾಗ
ಕೈ ಕಾಲು ಲ್ಯಾಪ್ಸು
ಶಿವ ಶಂಕರ
ಅಯ್ಯೊ ಶಂಕರ

ಮಚ್ಚಿಡ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ನೀನು
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿತಾರೊ
ಹೆ ಮಚ್ಚಿಡ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ನೀನು
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿತಾರೊ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರು ಬಚ್ಚ ಕಣಣ್ಣ

ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ
ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೊ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್
ಯು ಪಿಕ್ ದ ಟೈಮ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ರಾಜರ ರಾಜಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜಾನೆ
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಬಾರೊ ರಾಕ್ಷಸನೆ
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಬಾರೊ
ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ
ಎಲ್ರು ಒಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ಓಹ್ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು
ನಾನನ್ನೋದ್ ಮೊದ್ಲು ಬಿಡು
ನಾವು ಅಂತ ಬಾಳೋದ್ ಕಲಿ
ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು
ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡು
ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ
ಶಂಕರ ಅಯ್ಯೋ ಶಂಕರ

ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೊವ್ರೆಲ್ಲ
ನಂಬರ್ ೧. ಅಂತಾರೊ
ಅವ್ರವ್ರೆ ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡ್
ಬಿರುದು ಇಟ್ಕಂಡ್ ನಿಂತವ್ರೊ
ನಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಗಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಣ್ಣ

ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ
ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೊ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್
ಯು ಪಿಕ್ ದ ಟೈಮ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

Click here to Listen Tick Tick Tick Mp3 Song 

Leave a Reply

Your email address will not be published.