Mental Ho Jawa Song Lyrics – Tagaru Movie

Mental Ho Jawa Song Lyrics

ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ

ವ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ ಬೇಬಿ
ಗೋ ಕ್ರೇಜಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ
ಕಮ್ ಆನ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ ಆನ್
ಅಹ್ಹಾ ಲೈಕ್ ಎ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ
ಶೈಲಿ ಅಲ್ ನಾನು ಹಾದಲಾ
ಬೇಬಿ ನಾನು ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚುರು ಮಾನಸಿಕ ಅಗಲಾ

ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೊ ಜಾವಾ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೊ ಜಾವಾ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೊ ಜಾವಾ ಹೋ ಜಾವಾ

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯೂ ಪಬ್ಬಾಲಿ
ಮನಾ ಫಾನಾ ಫಾನಾ
ವೆನಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೈ ಇಡಿಯಯಾ
ಆ ಹಾ ಹಾ ಕನಸು ಫ್ರೀ ಐಡಿಯಾಯಾ
ಸನ್ ಲೈಟ್-ಸೋಕಲು ಬೀಚ್-ಈಜೆ
ನಾ ಫಿಡಾ ಫಿಡಾ ಫಿಡಾ
ಟಕಿಲಾ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಡಿಯ
ಆ ಹಾ ಹಾ ಅಡೆಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಡಿಯ

ಹಗಾಲು ಇರುಲು ಹಗಲು ಇರುಲು
ಅಡೆಡ್ ಅಡೆಡ್ ಅಮುಲು ಅಮು
ಮನಾಡಾ ಕಡಲಾ ಅಲಿಯಾ ಸುಡಾಲು
ನಿರಾತಂಕದ ಲೈಫಾಲಿ
ನಾನು ಆಡೇ ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಸೈಕೋ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ
ಫ್ರೊಕೊ ಲೈಫ್-ಯು ರಂದು ಪೂರ್ಣ
ಉಚಿತ ವೇ ಆಗಾಬೆಕು
ಕಮ್ ಆನ್ ಆನ್
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ

ವ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ ಬೇಬಿ
ಗೋ ಕ್ರೇಜಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ
ಕಮ್ ಆನ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ ಆನ್
ಅಹ್ಹಾ ಲೈಕ್ ಎ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ
ಶೈಲಿ ಅಲ್ ನಾನು ಹಾದಲಾ
ಬೇಬಿ ನಾನು ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚುರು ಮಾನಸಿಕ ಅಗಲಾ

ಮೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೊ ಜಾವಾ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೊ ಜಾವಾ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೊ ಜಾವಾ ಹೋ ಜಾವಾ

If you are the geek guide to your friends then you can recommend this movie to them. In this movie you will find action and adventure.

Also, read about:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *