Hold on Song Lyrics – Tagaru Movie

Hold on Song Kannada Lyrics

ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್
ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್

ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲು ಬಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯೆನು ಮಾದ್ಲಿ
ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್
ಈ ಟೈಮ್-ಅಲೈ ಲವ್ ಅಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲಿಲಿ
ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್
ಗಂಡೂ ಹುದುಗ ನಾನು ಹುದುಗಿ ನೀನು
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಡುಗಿ ನಾನು ಹದುಗ ನೀನು

ನಾನ್ ನೈಜೆಜ್ ಹೆಲುವುಡ್ಡೆಡ್ ಲವ್-ಇನ್ಲಿ ಬಿಲಾಲು
ನಿನಜ್ ಯೆನು ರೋಗಾ ಥೋಲಾಲಿ ಬೆಲೋ ಬಾರೊ ಬೆಗಾ

ನಾನಾ ವಾರೇ ವಾರ್ ನಟಾವೆ ಹೀಟ್-ಯು
ಇಂತಹಾ ಚಲಿಗಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾತಕೆ ಲೇಟ್ ಯು
ನಾನಾ ವಾರೇ ವಾರ್ ನಟಾವೆ ಹೀಟ್-ಯು
ಇಂತಹಾ ಚಲಿಗಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾತಕೆ ಲೇಟ್ ಯು
ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಡು ಪಪಿ ಕೊಟ್ಟು
ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್

ಪೆಡಿ ನಾನು ಮುದ್ದಿನಿಂದಾ ತಾಬ್ಬೊ ನಾನ್ನಾ
ಆಸ್ ಪಟ್ಟು ಸಾದ್ಡೆ ಬರೇಡ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿದುವೆ
ಓಮ್ಮೆ ನಾಡು ಗಲ್ಲಾ ಕೊಟು

ಎಹ್ಹ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅಪಘಾತಕೆ ಅವಸರಾವ್ ರೀಸನ್
ನೀ ಥಡ್ಡೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಯೀತ್ ಹುದುಗಿ
ನೀನ್ ನಿನ್ಥ್ಕೊ ದೋರಾ ಒಹ್ ಬೆದಗಿ
ನೀನಿನು ತುಂಬಾ ಸನ್ ಹುದುಗಿ
ಹಾಗ್ ಬಾರಡು ಮುನ್ನಗಿ

ನಾನ್ ನೈಜೀಜ್ ಕೆಲುವುಡುಂಡೆ
ಹೃದಯಾದಳ್ಳಿ ಇಲಾವೆ
ನಾನಗಾಂಡ್ ಚೂರು ಜಾಗಾ
ಅಂತಿಮ ಯೆನು ಹೆಲು ಬೆಗಾ
ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲೆವ್ ನಿನ್ಥು
ನಂಗ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಹಿಡಿಡಿಡ್ ಬ್ರಾಂತು
ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲೆವ್ ನಿನ್ಥು
ನಂಗ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಹಿಡಿಡಿಡ್ ಬ್ರಾಂತು

ನಾ ಹಾಕಿಕಾಂಡಿರುವ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಾನಸಲಿ
ಮೂರೂ ಗಂಟು
ಸಿಗ್ನಲ್-ಯು ಬಿದುತು ಆಂಥು ಇಂಟು

Also, Read about :

Leave a Reply

Your email address will not be published.