Hinde Hinde Hogu Song lyrics

Hinde Hinde Hogu Song lyrics – Ayogya Movie Kannada, English

Ayogya is a 2018 Kannada language movie directed by S. Mahesh KumarHinde Hinde Hogu song from this Sathish Ninasam, Rachita Ram starrer Ayogya, is composed by the music director Arjun JanyaChethan Kumar has provided the Lyrics for this song: Hinde Hinde Hogu, while Sanjith Hegde has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Hinde Hinde Hogu song lyrics in Kannada, English language(s).

Movie: Ayogya
Song Title: Hinde Hinde Hogu
Movie Director : S. Mahesh Kumar
Music Director: Arjun Janya
Singer(s): Sanjith Hegde
Lyrics By: Chethan Kumar
Languages: Kannada

Hinde Hinde Hogu Video Song from Ayogya movie

Hinde Hinde Hogu Video Song from Ayogya is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 21M views since the song is uploaded on YouTube.

Anand Music has the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Hinde Hinde Hogu Song Lyrics in Kannada

ಹಿಂದೇ ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಮುಂಡೆ ಮೂಂಡೆ ಹೋಗು
ಹಿಂದೂ ಬಿಡ್ಡು ಮುಂಗು ಹಾಗು
ಆಡಾ ಬಿಡ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ
ಐವಲೆ ನಿನ್ನಾ ಕಿನ್ನರಿ

ಎಡಿಯಾಲಿ ಐವಾಲಾ ಹವಾಲಿ
ಜಸ್ಟಿ ಆಗ್ಡೆಡ್
ನಿನ್ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡುಕಲಾರೆ
ಮನಾಸು ಹಡೆಡ್

ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿನಾನಾ ಪ್ರಣ ಕನೆ

ಡು ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕ್ ಟಿಂಟ್ಯಾ
ಹಾಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಕಾಪಿ ಸೇಪ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ್
ಮಾತನಾದೆ?
ವಾರೆಗಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲ್ಪಾ
ನಾನಾ ನೋಡ್

ಸೈನಿಮೇಜ್ ಹೋಗೋನಾ ಬೈಕು ಹಿಟ್ಟೆ
ಅಯೋ ರಾಮ ಬಾಯ್ಗಾಂಡು ಲಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟೆ

ಕನಸಲ್ಲು ಮದ್ದಿನಿ ನಿತು
ಮಿಸ್-ಇಲ್ಡಾಂಗ್ ಕೊಡಿನಿ ಟ್ರೀಟ್-ಯು
ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬರಬಾರ್ದು? ಅನುಮಾನ-ಯು
ನಿನಾಗಗಿ ಹೈಡಿಟಿನಿ ಸೌಟು

ನಂದಿನಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದಿನಿ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ-ಯು ಕೇನ್

ಥು ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಟಲ್ ಕೊಡ್ಯ ಹೊಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ನಿನು ಯೇಕೆ ಐಟಾ ಅಡೆ ಇಟುಸು ಸೈನ್
ನಿನ್ನಾ ಹೆಸ್ರು ಎಕ್ಸೆ ಹಕಿ ಕೊಲ್ಲಲೀನ್
ಹೆಂಗಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಅಗುಟೈಟ್ ನಾಂಗ್ ಕ್ರಷ್ ಯು

ನಿಯ್ಯತಗ್ ಮದ್ನಿ ಲಾವ್ವು
ಕಾನ್ ಹಾಡ್ಡು ಮ್ಯಾಡಿನ್ ಪ್ರೂವು
ನನಗೈಕೆ ಕಾಡಿಯಾ ಹೊಸ
ನನ್ನೆನ್ ಮದಲ್ಲ ದವ್ವು

ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿ ನಾನಾ ವಿಪೂ ಕೇನ್

ಥು ಅಯೋಗ್ಯ ಹಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

Hinde Hinde Hogu Song lyrics In English

Hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

munde munde munde hogu
hind biddu munde hogu
adda bidru tappe illa
ivale ninna kinnari

edeyali ivala havali
jasti agide
ninna bittu badukalarenu
manasu hadide

o nandini o nandini
ni nanna prana kane

thu nan prana yak tintya
hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

kaphi sape kaṭṭi koduve
matanade
vareganninalli svalpa
nanna node

sinimage hogona baiku hatte
ayyo rama bayigondu laddu bitte

kanasallu madtini niṭu
miss-ildang kodtini treat-u
pritili barabardu doubt-u
ninagagi hiditini sautu

o nandini dear nandini
nee nanna life-u kane

thu yak kvaṭle kodtya hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

ninu yake ista ade istu syane
ninna hesru acce haki kollalene
henge ninge maduvudu impress-u
matte matte agutaite nange crush-u

niyyattag madtini lavvu
kan hoddu madtin pruvu
nanagyake kodtiya novu
nannane madalla davvu

o nandini o nandini
ni nanna vaiphu kane

thu ayogya hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

Click here to Listen Hinde Hinde Hogu MP3 Song