The Villain Songs – I am Villain, Tick Tick Tick, Love Aagoythe Nin Myale, Nodivalandava, Bolo Bolo Raamappa, Rana Rana Raavana

The Villain is a 2018 Kannada-language film. The Villain movie is directed by S. Mahesh Kumar and produced by T.R. Chandrashekar. The Villain movie starring Shiva Rajkumar and Sudeep, Amy Jackson, Mithun Chakraborty, Meka Srikanth in the lead roles. Music was composed by Arjun Janya. Below in this post, you will find The Villain Movie Songs Lyrics in Kannada and English.

Also, read about:

The Villain – I am Villain Song English Lyrics

Macchu Gicchu Hididavnallaa..
Aadru Hava Ittavnallaa..
Kote Katti Merdavnallaa..
Aadru Rajya Aalthaavnallaa
Oh Khon Re Huney?
I Am Villain
Dekho Indian

Gangster Is The Master Oho
Gangster Is The Ruler Oho
Gangster Is The Fighter Oho

Rajya Kattakke Yaava Sainyaanu Bekaagillaa
Nanna Neralanne Naanu Yaavathhu Nambodillaa

Everybody Say
Gangster He Is Called The Gangster

Kaili Kaasidre Illi Kaikaalgu Nnetru Ellaa..
Khaali Jeballi Ninna Naayinu Moosodillaa..
Ye.. Naane Kingu Nande Roolu Nanage Yaaru Bekaagillaa..

Ye.. Kaiyal Gannu Idre Saaku
Naane Governmnet Illi Ellaa..
Illi Rajanu Manthrinu Sainyanu Naane Kano..

Aapka Naam Kya Daada?
I Am Villain
Dekho Indian

Gangster Is The
Gangster Is The
Gangster Is The

Nanna Story Keloke Illi Yaargoonu Ishta Illaa..
Heltha Kooroke Eega Nangoonu Time-U Illa..

Everybody Say
Gangster He Is Called The Gangster

Meena Hejjena Kandu Hidibodu Anthaarallaa..
Nanna Hejjena Kandu Hidiyoru Hutte Illaa..

Ye.. Onde Yetu Onti Salaga
Singalaage Nugtheenallaa..
Hejje Itre Sole Illaa
Saaviganthu Hedronallaa..

Illi Kedinnu Rowdynnu Villainnu Naane Kano…

Yavudra Nuvvu?
I Am Villain…
Dekho Indian

The Villain – I am Villain Song Kannada Lyrics

ಮ್ಯಾಚು ಗಿಕು ಹಿಡಿದವ್ನಾಲ್ಲ ..
ಆದ್ರು ಹವಾ ಇಟ್ಟವ್ನಾಲ್ಲ ..
ಕೊಟೆ ಕಾಟ್ಟಿ ಮೆರ್ಡವ್ನಾಲ್ಲ ..
ಆದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಅಥಾಲ್ವನಾಲ್ಲ
ಓಹ್ ಖೊನ್ ರೆ ಹನೀ?
ನಾನು ಖಳನಾಯಕನ
ಡೆಖೊ ಇಂಡಿಯನ್

ದರೋಡೆಕೋರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಹ್
ದರೋಡೆಕೋರ ಓಹ್ ಓಹ್
ದರೋಡೆಕೋರ ಓಹೋ ಫೈಟರ್

ರಾಜ್ಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವಾ ಸೈನ್ಯಯಾನು ಬೆಕಾಗಿಲ್ಲಾ
ನನ್ನಾ ನರಲ್ಲಾನ್ ನಾನು ಯಾವತೂ ನಂಬೋಡಿಲ್ಲ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ದರೋಡೆಕೋರನನ್ನು ಅವರು ದರೋಡೆಕೋರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಕೈಲಿ ಕಾಸ್ಸಿಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ನಿನೆಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ..
ಖಲೀ ಜೀಬಾಲ್ ನಿನ್ನಾ ನಾಯುನು ಮೂಸೋಡಿಲ್ಲ ..
ಯೆ .. ನಾನೇ ರಾಜು ನಾಂದೇ ರೂಲು ನಾನೇಜ್ ಯಾರು ಬೆಕಾಗಿಲ್ಲಾ ..

ಯೆ .. ಕೈಯಾಲ್ ಗನು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು
ನಾನೇ ಗವರ್ನಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ..
ಇಲ್ಲಾ ರಾಜನು ಮೃಂಥುನು ಸೈನ್ಯನು ನಾನೇ ಕಾನೊ ..

ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ದಾದಾ?
ನಾನು ಖಳನಾಯಕನ
ಡೆಖೊ ಇಂಡಿಯನ್

ದರೋಡೆಕೋರ ಈಸ್
ದರೋಡೆಕೋರ ಈಸ್
ದರೋಡೆಕೋರ ಈಸ್

ನಾನ್ನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆಲೊಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗುನು ಇಷ್ತಾ ಇಲ್ರಾ ..
ಹೆಲ್ತಾ ಕುರೂಕೆ ಈಗಾ ನಂಗೂನು ಟೈಮ್-ಯು ಇಲ್ ..

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ದರೋಡೆಕೋರನನ್ನು ಅವರು ದರೋಡೆಕೋರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಮೀನಾ ಹೆಜ್ಜೇನಾ ಕಂದು ಹಿಡಿಬೂಡು ಅಂಥಾರಲ್ಲ ..
ನನ್ನಾ ಹೆಜ್ಜೇನಾ ಕಂದು ಹಿಡಿಯೊರು ಹಟ್ಟೆ ಇಲಾ ..

ಹೌದು
ಸಿಂಗಲಾಜ್ ನುಗ್ಥೆನಾಲ್ಲ ..
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಯಾ
ಸಾವಿಗಂಟು ಹೆಡ್ರೊನಾಲಾ ..

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಡಿನ್ ರೌಡಿನ್ನು ವಿಲ್ಲೇನ್ನೂ ನಾನೇ ಕ್ಯಾನೊ …

ಯವುದ್ರ ನುವ್ವು?
ಐ ಆಮ್ ವಿಲನ್ ..
ಡೆಖೊ ಇಂಡಿಯನ್

Also, check The Villain Movie Songs

The Villain – Tick Tick Tick Song English Lyrics

Naan silent agidre raama
Voilent adno raavana raavana

Anna nanna ooru
Anna nanna hesaru
Anna naanu kenchanalli kenchakananno

If you come today
I am so happy
If you come tommorrow
I am too bad
You pick the time
Tick tick tick hey tick tick tick
Hey tick tick tick hey tick tick tick
Raavana

Daga daga daga raajara hirimaga
Bitta noodu moorne kannu shankara
Shiva shankara
Taga taga taga taga
Machettu biluvaga
Kai kaalu lapse-u
Shiva shankara
Ayyo shankara

Machu hididu ninthre neenu
Hucheddu kunitaro
Hey machu hididu ninthre neenu
Hucheddu kunitaro
Ninna munde yella baccha kannana

If you come today
I am so happy
If you come tommorrow
I am too bad
You pick the time
Tick tick tick hey tick tick tick
Hey tick tick tick hey tick tick tick
Raavana

Rajara raajane rakshasara raajane
Raajadhi raaja baaro
Rakshasane raajadhi raaja baaro

Heli heli herappa
Yelru ottage helrappa
Tick tick tick hey tick tick tick
Hey tick tick tick hey tick tick tick
Raavana

Ho bidu bidu bidu bidu
Naanu annodu modalu bidu
Naavu antha balodu kali shankara
Shiva shankara
Kodu kodu kodu kodu
Kailadastu daana kodu
Swarga naraka yella ille shankara
Ayyo shankara

Ninne monne bandorella no.1 antharo
Avar avare sangha kattkond
Biridu itkond ninthavro
Ninage number gala lekka illanna

If you come today
Ha ha ha I am so happy
If you come tommorrow
No no no I am too bad
You pick the time
Tick tick tick hey tick tick tick
Hey tick tick tick hey tick tick tick

The Villain – Tick Tick Tick Song Kannada Lyrics

ನಾನ್ ಮೂನ್ ಎಜಿಡೆರ್ ರಾಮಾ
ವೊಲೆಂಟ್ ಅಡ್ನೋ ರಾವಣ ರಾವಣ

ಅನ್ನಾ ನಾನ್ನಾ ಔರು
ಅನ್ನಾ ನಾನ ಹಿಸಾರ್
ಅನ್ನ ನಾನು ಕೆಂಚನಲ್ಲಿ ಕೆಂಚನನ್ನೊ

ನೀವು ಇಂದು ಬಂದರೆ
ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ
ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ
ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು
ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ರಾವಣ

ದಾಗಾ ದಾಗಾ ದಾಗ ರಾಜರಾ ಹಿರಿಮಾಗ
ಬಿಟ್ಟ ನೂೂ ಮೊರ್ನೆ ಕಣ್ನು ಶಂಕರ
ಶಿವ ಶಂಕರ
ಟ್ಯಾಗ್ ಟಗಾ ಟಾಗಾ ಟಾಗಾ
ಮ್ಯಾಚೆಟ್ಟು ಬಿಲ್ವಾಗಾ
ಕೈ ಕಾಲು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್-ಯು
ಶಿವ ಶಂಕರ
ಅಯ್ಯೋ ಶಂಕರ

ಮಾಚು ಹೈಡಿಡು ಒಂಬತ್ತ್ರೆ ನೀನೇ
ಹಚೆಡ್ಡು ಕುನಿಟಾರೊ
ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಚುವು ಒಂಬತ್ತೇರ್ ನೀನೇ
ಹಚೆಡ್ಡು ಕುನಿಟಾರೊ
ನಿನ್ನ ಮುಂಡೆ ಯೆಲ್ಲಾ ಬಾಚಾ ಕಣ್ಣಾನಾ

ನೀವು ಇಂದು ಬಂದರೆ
ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ
ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ
ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು
ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ರಾವಣ

ರಾಜರಾ ರಾಜನ್ ರಕ್ಷರಾ ರಾಜನ್
ರಾಜಜಿ ರಾರಾ ಬಾರೋ
ರಕ್ಷಾಸನೇ ರಾಜಧಿ ರಾಜ ಬಾರೋ

ಹೆಲಿ ಹೆಲಿ ಹರ್ಪ್ಪ
ಯೆಲ್ರು ಓಟ್ಟೇಜ್ ಹೆಲ್ರಪ್ಪ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ರಾವಣ

ಹೋ ಬಿದು ಬಿದು ಬಿದು ಬಿದು
ನಾನೂ ಅಂಡೋದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಿದು
ನಾವು ಆಂಥಾ ಬಾಲೋಡು ಕಾಳಿ ಶಂಕರ
ಶಿವ ಶಂಕರ
ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು
ಕೈಲಾದಾಸ್ತ ದಾನ ಕೋಡು
ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಯೆಲ್ಲ ಅಶ್ವ ಶಂಕರ
ಅಯ್ಯೋ ಶಂಕರ

ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ ಬ್ಯಾಂಡೊರೆಲ್ಲಾ ನಂ. ಆಂಥಾರೊ
ಅವರ್ ಅವೇರ್ ಸಂಘ ಕಟ್ಕಾಂಡ್
ಬಿರಿಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ
ನಿನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಾಲಾ ಲೀಕಾ ಅನಂತ

ನೀವು ಇಂದು ಬಂದರೆ
ಹಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೇನೆ
ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನೆ
ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್
ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

The Villain – Love Aagoythe Nin Myal Song English Lyrics

Aithalakadi Pakadilakadi Jumma
Kaddu Hothkondu Hoithaan Nodu Gumma
Anjaneya Baaro Elliddiya..
Gadeya Thandu Avana Hodedaakayya..
Kallepuriyanu Kaddu Thandiruve Baaro.. Baaro..

Raod Al Ninthu Kaailu Illaa..
Hinde Munde Suthlu Illaa..
Maathig Sidegey Kariley Ilvallee.. He He Hey..
Mundak Hel Le

Avvung Hel’lu Illa
Appan Kel’lu Illa
Love Aagoythe Nin Myaale..
Love Aagoythe Nin Myaale.. Hey Hey

Kalla Krishna
Gopi Krishna
Radhe Krishna Hoi
Benne Kadda Muddu Krishna
Radhe Krishna Hoi..
Gopikeya Seere Kaddu
Draupadige Daana Kotta

Naa Pillangovi Oodle Illa..
P.T Madame Kalsilla
Adakke Avlu Oodlilla

Neenu Paarivaala Kalslu Illa
Facebook Watsapp Ittalla
Adakke Avlu Kalsillaa

Love Letter Antu Nange Neenu Bardu Illa
Radhe Bandu Ninna Bagge Hel’lu Illa
Gudiya Katti Yaaru Poojislilla
Nam Ibbara Preethi History Alla.. Aa Aa…
O.. Hangaaitha..

Neene Rukku Alla..
Naanen Krishna Llaa..
Love Aagoythe Nin Myaale..
Love Aagoythe Nin Myaale.. Hey Hey

Vare Vaare Vaarevaareva
Rama Banda Node
Vare Vaare Vaarevaareva
Jineken Thanda Node

Sananana Sananana Sananana Sananana
Sananana Sananana Na..

Naanu Billu Gillu Murile Illa
Mummy Boostu Kodlilla
Adakke Muriyak Aaglilla

Ninna Kaadag Karkondu Hoglu Illa
Dinosauras Ittalla
Adakke Karkondu Hoglilla

Jinke Beku Antha Neenu Kelu Illa
Ravana Bandu Ninna Hotkondu Hoglu Illa
Kapi Sainyava Katti Hudukaadlilla
Lanke Suttu Raavnan Kollu Illa..

Ayyaayoo Munde

Neenen Seethe Alla
Naanene Rama Alla
Love Aagoythe Nin Myaale…
Love Aagoythe Nin Myaale… Hey Hey

Ho Ho Ho…

The Villain – Love Aagoythe Nin Myal Song Kannada Lyrics

ಐತಾಲಕಾಡಿ ಪಕ್ಕದಿಲಕಾಡಿ ಜುಮ್ಮಾ
ಕಡುಡು ಹೊಥೋಕುಡು ಹೂಥಾನ್ ನೋಡು ಗುಮ್ಮಾ
ಆಂಜನೇಯ ಬಾರೊ ಇಲ್ಲಿದಿಯ ..
ಗಡಿಯಾಯಾ ಥಾಂಡು ಅವಾನ ಹೊಡೆಡಕಯ್ಯ ..
ಕಲ್ಲೆಪುರಿಯನು ಕಡುಡು ಥಂಡಿರುವ್ ಬಾರೊ .. ಬಾರೊ ..

ರಾಯ್ದ್ ಅಲ್ ನಿಂಥು ಕೈಲು ಇಲ್ಲಾ ..
ಹಿಂದ್ ಮುಂಡೆ ಸುತ್ಲು ಇಲಾ ..
ಮಾಥಿಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕರ್ಲೆಯೆ ಇಲ್ವಾಲ್ಲೆ .. ಅವನು ಹೇ ..
ಮುಂಡಕ್ ಹೆಲ್ ಲೆ

ಅವವುಂಗ್ ಹೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾ
ಅಪ್ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾ
ಲವ್ ಆಗೊಯ್ತ್ ನಿನ್ ಮಯಾಲ್ ..
ಲವ್ ಆಗೊಯ್ತ್ ನಿನ್ ಮಯಾಲ್ .. ಹೇ ಹೇ

ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ
ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ
ರಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಯಿ
ಬೆನ್ನೆ ಕಡ್ಡ ಮುದು ಕೃಷ್ಣ
ರಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಯಿ ..
ಗೊಪಿಕೆಯ ಸೀರೆ ಕಡ್ಡು
ದ್ರೌಪದಿಗೆ ದಾನಾ ಕೋಟಾ

ನಾ ಪಿಲ್ಲಂಗೊವಿ ಓಡಲ್ ಇಲ್ ..
ಪಿ.ಟಿ. ಮ್ಯಾಡಮ್ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲಾ
ಅಡಕ್ಕೆ ಅವುಲು ಓಡ್ಲಿಲ್ಲಾ

ನೀನು ಪಾರಿವಾಲಾ ಕಲ್ಶ್ಲು ಇಲ್ಲಾ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲಾ
ಅಡಕೆ ಅವು ಕಲ್ಸಿಲ್ಲಾ

ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಟು ನಂಗೆ ನೀನು ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಾ
ರಾಧೇ ಬಾಂಡು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಲ್ಲು ಇಲ್
ಗುಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಿ ಯಾರು ಪೂಜಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ
ನಮ್ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೆತಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲಾ .. ಆ ಆ …
ಓ .. ಹಂಗೈತ ..

ನೀನೆ ರುಕು ಅಲ್ಲಾ ..
ನಾನೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಲಾ ..
ಲವ್ ಆಗೊಯ್ತ್ ನಿನ್ ಮಯಾಲ್ ..
ಲವ್ ಆಗೊಯ್ತ್ ನಿನ್ ಮಯಾಲ್ .. ಹೇ ಹೇ

ವೇರ್ ವೈರೆ ವಾರೆವಾರೆವಾ
ರಾಮ ಬಂದಾ ನೋಡ್
ವೇರ್ ವೈರೆ ವಾರೆವಾರೆವಾ
ಜಿನೆಕೆನ್ ಥಂಡಾ ನೋಡ್

ಸನಾನಾನಾ ಸನಾನಾನಾ ಸನನಾನಾ ಸನಾನಾನಾ
ಸನಾನಾ ಸನಾನನಾ ನಾ ..

ನಾನು ಬಿಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಮುರಿಲ್ ಇಲ್ಲಾ
ಮಮ್ಮಿ ಬೂಸ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಾ
ಅಡಕ್ಕೆ ಮುರಿಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾ

ನಿನ್ನಾ ಕಾದಾಗ್ ಕಾರ್ಕಂಡು ಹಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಾ
ಡೈನೋಸಾರ್ ಇಟಲ್ಲಾ
ಅಡಕೆ ಕಾರ್ಕಂಡು ಹಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾ

ಜಿಂಕೆ ಬೇಕು ಆಂಥಾ ನೀನು ಕೆಲು ಇಲ್ಲಾ
ರಾವಣ ಬಂಧು ನಿನ್ನ ಹಾಟ್ಕಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಲು ಇಲ್ಲಾ
ಕಪಿ ಸೈನ್ಯವವ ಕಟ್ಟಿ ಹುದುಕಾಡ್ಲಿಲ್ಲಾ
ಲಂಕೆ ಸುತ್ತು ರಾವ್ನನ್ ಕೊಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾ ..

ಅಯ್ಯಾಯು ಮುಂಡೆ

ನೀನೆನ್ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಾ
ನಾನೇನೆ ರಾಮ ಅಲ್ಲಾ
ಲವ್ ಆಗೊಯ್ತ್ ನಿನ್ ಮಯಾಲ್ ..
ಲವ್ ಆಗೊಯ್ತ್ ನಿನ್ ಮಯಾಲ್ .. ಹೇ ಹೇ

ಹೊ ಹೊ ಹೊ..

The Villain – Nodivalandava Song English Lyrics

Hindi ishq hain
Tamil kadhale
Telugu premama
English love you na

Nodivalandava mutthina maale chandava
Nodivalandava mutthina maale chandava
Ivalu yav oora cheluve shiva
Helalla helalla
Ninganthu helalla

Hindi ishq hain
Tamilu kadal
Telugu premava helu
English love you na
Kerala premama
Kannada preethiya helu

Nanage neenu yaaru
Gotthilla
Kanasali neenu endu
Bandilla
Ninna ooru kelalla
Nanage background bekilla
Ninna bandhu balagaanu
Nanage yaaru gotthilla
Ivalu yav oora cheluve shiva
Helalla helalla
Ninganthu helalla

Devaru preethiya olage
Iruthaane
Ho ellara hrudayada balige
Baruthaane
Avanu time-u nodalla
Endu jaathi kelallaa
Kalla kedi anthaanu
Bedha bhava maadalla
Ivanu yava oora cheluva shiva
Helalla helalla
Ninganthu helalla

Nodivanandava avana nota chandava
Nodivanandava avana nota chandava

The Villain – Nodivalandava Song Kannada Lyrics

ಹಿಂದಿ ಇಷ್ಕ್ ಹೈನ್
ತಮಿಳ್ ಕಧಲೆ
ತೆಲುಗು ಪ್ರಮಾಮಾ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

ನೊಡಿವಾಂಡವ ಮಠಿನಾ ಮಾಲೆ ಚಂದವ
ನೊಡಿವಾಂಡವ ಮಠಿನಾ ಮಾಲೆ ಚಂದವ
ಇವಾಲು ಯಾವ್ ಓರಾ ಚೆಲ್ವೆ ಶಿವ
ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ
ನಿಂಗಂತು ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ

ಹಿಂದಿ ಇಷ್ಕ್ ಹೈನ್
ತಮಿಳು ಕಾಡಲ್
ತೆಲುಗು ಪ್ರೀತಿವಾ ಹೆಲು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಕೇರಳ ಪ್ರೇಮ್ಮಾ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಲು

ನಾನೇಜ್ ನೀನು ಯಾರ್
ಗಾಟಿಲ್ಲಾ
ಕನಸಾಲಿ ನೀನು ಎಂಟು
ಬಂಡಿಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನಾ ಓರು ಕೆಲ್ಲಾಲ್ಲ
ನ್ಯಾನೇಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಕಿಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಳಾಗನೂ
ನಾನೇಜ್ ಯಾರಾ ಗೊಥಿಲ್ಲಲ್ಲ
ಇವಾಲು ಯಾವ್ ಓರಾ ಚೆಲ್ವೆ ಶಿವ
ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ
ನಿಂಗಂತು ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ

ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಓಲೆಜ್
ಇರುಥೇನ್
ಹೋ ಇಲ್ಲಾರಾ ಹರುದಾದ ಬಾಲಿಜೆ
ಬರುತಾನೆ
ಅವುನು ಸಮಯ-ನೋಡಲ್ಲ
ಎಂಡು ಜಾತಿ ಕೆಲ್ಲಾಲ್ಲ
ಕಲ್ಲಾ ಕೇಡಿ ಆಂಥಾನು
ಬೆದ ಭಾವಾ ಮಾದಲ್ಲಾ
ಇವಾನು ಯಾವಾ ಔರಾ ಚೆಲುವ ಶಿವ
ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ
ನಿಂಗಂತು ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಾ

ನೋಡಿವನಂದ ಅವವಾನ ನೋಂದಾ ಚಂದವ
ನೋಡಿವನಂದ ಅವವಾನ ನೋಂದಾ ಚಂದವ

The Villain – Bolo Bolo Raamappa Song English Lyrics

Ondoornaage Ondu Ajji Idlantho.. Oo..
Saayodralge Mommagana Maduve..Ee..
Nodo Aase Aaythantho.. Oo..
Ajji Aaseyange Mommaga Hasaemani Mele Thalli Katt Thiddange
Ajjii..Ee .. Hoge Haakondbitlanthe

O.. Munde Mommagana Gathi
Garudnang Iddavnu Nodla Kurudnang Aagodno..

Bolo Bolo Bolo Bolo Bolo Raamappa
Entha Hudgibeku Antha Osi Bidsi Helappa

Dappakirlo Sannakirlo Jumapchikin Jumpacha
Uddakirlo Kullakirlo Jumapchikin Jumpacha
Naati Beko Faram Beko
Entha Koli Bekappa

Yakka Belbelge Chennagirle Kempakka
Oorella Ninthkand Nodli
Yakka Belbelge Chennagirle Kempakka
Oorella Ninthkand Nodli

Garudnang Iddavnu Nodla Kurudnang Aagodno..

Bolo Bolo Bolo Bolo Bolo Raamappa
Entha Hudgibeku Antha Osi Bidsi Helappa..

Hey Kanyarasi Kanyen Nodo Aisa Aisa
Hey Kaveri Ooral Beldavl Nodo Aisa Aisa

Mandya Hudgi Nodla Maga Maikai Tumbkondu Beldangavle
Aisa Bella Aisa
Hye Mysore Hudgi Malge Hange Ghamguthvale
Aisa Aisa
Mandya Hudgi Byaada Kane Gaanak Haakondu Rubthaarkane
Hoi Are Hoi Are Hoi Are Hoi
Mysore Hudgi Byaada Kane Chaamundavan Roopakane
Hoi Are Hoi Are Hoi Are Hoi
Kodagnavlanthu Byaadve Byaada Kaaiyyal Kovi Nodakkaa..Aa..

Yakka Kempkampge Chennagirle Kempakka
Oorella Ninthkand Nodli
Yakka Gundgundge Chennagirle Kempakka
Oorella Ninthkand Nodli Hey Hey Hey

Bengluru Hudgi Nodla Maga Mandi Ganta Langa Haakand
Aisa Mandi Nodu Aisa
Hey Mangluru Hudgi Nodla Maga Kaiyaag Bangda Meena Hidkand
Aisa Gaala Haaku Aisa
Ayyo Bengluru Hudgi Byaada Kane Kudkondbandhu Hodithaar Kane
Hoi Are Hoi Are Hoi Are Hoi
Yakka Mangluru Hudgi Byaada Kane Cinema Soki Jaasthi Kane
Hoi Are Hoi Are Hoi Are Hoi
Hubli Hudgi Byaadve Byaada Khaara Jaasthi Kanakko..

Yakka Belbelge Chennagirle Kempakka
Kaitholkand Mutdangirli
Yakka Belbelge Chennagirle Kempakka
Kaitholkand Mutvangirli

Garudnang Iddavnu Nodla Kurudnang Aagodno..

Ayyayya Madve Aagbedi Andre Yaaru Kelalla
Munde Maklu Haalag Hogi

The Villain – Bolo Bolo Raamappa Song Kannada Lyrics

ಒಂಡೋರ್ನಾಯೇಜ್ ಒಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ಲಾಂತೋ .. ಓ ..
ಸಯೋದ್ರಾಲ್ಜ್ ಮಮ್ಮಗನ ಮಡುವ್ .. ಈ ..
ನೋಡೋ ಆಸ್ ಆಥಾಂಥೋ .. ಓ ..
ಅಜ್ಜಿ ಆಸೈಂಜ್ ಮಮ್ಮಾಗಾ ಹಸಮೇನಿ ಮೇಲೆ ಥಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ತಿಡ್ಡೆಂಜ್
ಅಜ್ಜಿ .. ಈ .. ಹಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿಟ್ಲಾಂಟ್

ಓ. ಮುಂಡೆ ಮಾಮ್ಮಗಾನ ಗತಿ
ಗರುದ್ನಾಂಗ್ ಇಡ್ಡವ್ನು ನೋಡ್ಲಾ ಕುರುದ್ನಾಂಗ್ ಆಗೊಡ್ನೊ ..

ಬೊಲೊ ಬೊಲೊ ಬೊಲೊ ಬೋಲೊ ಬೊಲೊ ರಾಮಾಪ್ಪ
ಎಂತಾ ಹಡಿಗಿಬೆಕು ಆಂಥಾ ಓಸಿ ರೊಡಿ ಹೆಲೆಪ್ಪ

ದಪ್ಪಕಿರ್ಲೋ ಸನ್ನಾಕಿರ್ಲೋ ಜುಮಾಪ್ಕಿನ್ ಜುವಾಚಾ
ಉದಡಿಕಿಲೊ ಕುಲ್ಲಾಕೀರ್ಲೊ ಜುಮಾಪ್ಕಿನ್ ಜುವಾಚಾ
ನಾತಿ ಬೆಕೊ ಫರಾಮ್ ಬೆಕೊ
ಎಂಥಾ ಕೋಲಿ ಬೆಕ್ಕಪ್ಪ

ಯಾಕ ಬೆಲ್ಬೆಲ್ಜೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ
ಓರೆಲ್ಲಾ ನೈನ್ಖಂಡ್ ನಾಡ್ಲಿ
ಯಾಕ ಬೆಲ್ಬೆಲ್ಜೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ
ಓರೆಲ್ಲಾ ನೈನ್ಖಂಡ್ ನಾಡ್ಲಿ

ಗರುದ್ನಾಂಗ್ ಇಡ್ಡವ್ನು ನೋಡ್ಲಾ ಕುರುದ್ನಾಂಗ್ ಆಗೊಡ್ನೊ ..

ಬೊಲೊ ಬೊಲೊ ಬೊಲೊ ಬೋಲೊ ಬೊಲೊ ರಾಮಾಪ್ಪ
ಎಂತಾ ಹಡಿಗಿಬೆಕು ಆಂಥಾ ಓಸಿ ರೊಡಿ ಹೆಲೆಪ್ಪ ..

ಹೇ ಕನ್ಯಾರಾಸಿ ಕೆನ್ಯೆನ್ ನಡೊ ಐಸಾ ಐಸಾ
ಹೇ ಕಾವೆರಿ ಓರಾಲ್ ಬೆಲ್ಡಾವ್ ನೊಡೊ ಐಸಾ ಐಸಾ

ಮಂಡ್ಯ ಹಡ್ಗಿ ನೋಡ್ಲ ಮಾಗಾ ಮೈಕೈ ತುಂಬಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಡಾಂಗವ್ಲೆ
ಐಸಾ ಬೆಲ್ಲಾ ಐಸಾ
ಹೈ ಮೈಸೂರು ಹಡ್ಗಿ ಮಲ್ಜ್ ಹಂಗೆ ಗಮ್ಗುತ್ವಾಲೆ
ಐಸಾ ಐಸಾ
ಮಂಡ್ಯ ಹಡ್ಗಿ ಬಯಾಡಾ ಕೇನ್ ಗಾನಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರುಥಾರ್ಕನೆನ್
ಹೊಯಿ ಹೋಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಆರ್
ಮೈಸೂರು ಹಡ್ಗಿ ಬಾಯಡಾ ಕೇನ್ ಚಮಂದ್ವನ್ ರೂಪಕಾನೆ
ಹೊಯಿ ಹೋಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಆರ್
ಕೊಡ್ನಾಗ್ಲಾವಂತ ಬಯಾದ್ವೆ ಬಯಾಡಾ ಕೈಯಾಲ್ ಕೊವಿ ನಡಾಕ .. ಆ ..

ಯಾಕ ಕೆಂಪಂಪಾಂಜ್ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ
ಓರೆಲ್ಲಾ ನೈನ್ಖಂಡ್ ನಾಡ್ಲಿ
ಯಾಕ ಗುಂಡ್ಗಂಜ್ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ
ಓರೆಲ್ಲಾ ನೈನ್ಖಂಡ್ ನಾಡ್ಲಿ ಹೇ ಹೇ ಹೇ

ಬೆಂಗ್ಲುರು ಹಡ್ಗಿ ನಾದ್ಲ ಮಾಗಾ ಮಂಡಿ ಗಾಂತಾ ಲಂಗ ಹಕಾಂಡ್
ಐಸಾ ಮಂಡಿ ನೋಡು ಐಸಾ
ಹೇ ಮಾಂಗ್ಲುರು ಹಡ್ಗಿ ನೋಡ್ಲಾ ಮಾಗಾ ಕೈಯಾಗ್ ಬಂಗದ ಮೀನಾ ಹಿಡ್ಕಾಂಡ್
ಐಸಾ ಗಾಲಾ ಹಾಕು ಐಸಾ
ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂಗ್ಲುರು ಹಡ್ಗಿ ಬಯಾಡಾ ಕೇನ್ ಕುಡಕೊಂಡ ಬಂಧು ಹೊದಿಥಾರ್ ಕೇನ್
ಹೊಯಿ ಹೋಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಆರ್
ಯಕ್ಕ ಮಾಂಗ್ಲುರು ಹಡ್ಗಿ ಬಾಯಡಾ ಕೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನ್
ಹೊಯಿ ಹೋಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಹೊಯಿ ಆರ್
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಡ್ಗಿ ಬಯಾಡ್ವೆ ಬಯಾಡಾ ಖಾರ ಜಸ್ತಿ ಕನಕೋ ..

ಯಾಕ ಬೆಲ್ಬೆಲ್ಜೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ
ಕೈಥೊಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಂಗ್ಲಿ
ಯಾಕ ಬೆಲ್ಬೆಲ್ಜೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ
ಕೈಥೊಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮುಟ್ವಂಗ್ಲಿಲಿ

ಗರುದ್ನಾಂಗ್ ಇಡ್ಡವ್ನು ನೋಡ್ಲಾ ಕುರುದ್ನಾಂಗ್ ಆಗೊಡ್ನೊ ..

ಆಯ್ಯಯ್ಯ ಮಾಡ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಆಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲ್ಲಲ್ಲಾ
ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಲು ಹಾಲಾಗ್ ಹೋಗಿ

The Villain – Rana Rana Raavana Song English Lyrics

Rana Rana Raakshasar Raja
Asurakula Chakraadipathi
Veera Shoora Dheera
Rana Rana Lankaadhipathi
Ravan.. Ravana.. Ravana

Aaa.. Aa… Aaa..

Kaiyalli Billina Kolu
Maiyella Dharmada Shaalu
Dharmaane Devaru Andanu
Nanna Aa Sri Ramachandranu

Yarannu Noyisadavnu
Sathyakke Tale Baaguvanu
Maathige Thappada Maganu..
Nanna Aa Sri Ramachandranu

Ashta Dikkugalu Kaala Kelege
Ella Devar Ee Mushti Olgae
Solilla Nanage Saavilla Konege
Naa Yaaru Gottha Ninga Ravana..

Aaa.. Aa.. Aaa..

Thandege Maathu Kotta
Raajyava Thyajisi Bitta
Aa Thaayi Kousaleya Maganu..
Nanna Aa Sri Ramachandranu

Vanara Sene Katti
Lankege Benki Itta
Seetheya Marali Thandanu..
Nanna Aa Sri Ramachandranu

Dhaga Dhaga Dhaga Dhaga Dhaga Dhaga
Uriyuthide Ede Uriyuthide
Rana Rana Rana Rana Rana Rana
Rakthavu Kudiyuthide Kudiyuthide
Ramana Edeyanu Bageyuva Aase Inde
Rakthava Thegedu Paadava Tholeyuve Inde
Ravana..

Aaa.. Aa.. Aaa..

The Villain – Rana Rana Raavana Song Kannada Lyrics

ರಾಣಾ ರಾಣಾ ರಾಕ್ಷಸರ್ ರಾಜಾ
ಅಸುರಕುಲ ಚಕ್ರಪಾದೀತಿ
ವೀರ ಶೂರಾ ಧೀರಾ
ರಾಣಾ ರಾಣಾ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ
ರಾವಣ .. ರಾವಣ .. ರಾವಣ

ಆಎ .. ಆ … ಆ.

ಕೈಯಾಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿನಾ ಕೊಲು
ಮೈಯೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಾದಾ ಶಾಲು
ಧರ್ಮಮಾನೇ ದೇವರು ಆಂದನು
ನಾನ್ನಾ ಆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

ಯಾರನು ನಾಯ್ಸದಾವ್ನು
ಸತ್ಯಾಕೇ ಟೇಲ್ ಬಾಗುವಾನು
ಮಾಥಿಗೆ ಥಪ್ಪಡಾ ಮಗನ್ ..
ನಾನ್ನಾ ಆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಲಾ ಕಾಲಾ ಕೆಲೆಜ್
ಎಲ್ಲ ದೇವರ್ ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಆಲ್ಗೇ
ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾನೇಜ್ ಸಾವಿಲ್ಲಾ ಕೊನೆಜ್
ನಾ ಯಾರು ಗೊಟ್ಟ ನಿಂಗ ರಾವಣ ..

ಆಎ .. ಆ .. ಅಯಾ ..

ತಂದೇಜ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾ
ರಾಜಯವ ಥೈಯಾಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾ

ನಾನ್ನಾ ಆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

ವನಾರಾ ಸೆನೆ ಕಟ್ಟಿ
ಲಂಕೆಜ್ ಬೆನ್ನಿ ಇಟಾ
ಸೀತೆಯಾಳ ಮರಾಳಿ ಥಂಡನು ..
ನಾನ್ನಾ ಆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

ಧಗಧ ಧಾಗ ಧಗ ಧಗ ಧಗ
ಯುರಿಯುಥೈಡ್ ಎಡೆ ಯುರಿಯುಥೈಡ್
ರಾಣಾ ರಾಣಾ ರಾಣಾ ರಾಣಾ ರಾಣಾ ರಾಣಾ
ರಕ್ಷಾಕುಡಿಯುಡಿ ಕುಡಿಯುತೈಡ್
ರಮಣ ಎಡಿಯನು ಬಗೆಯುವಾ ಆಸ್ ಇಂಡಿ
ರಾಕ್ಷವ ಥೆಗೆಡು ಪಾದವ ಥೊಲಿಯುವ್ ಇಂಡೆ
ರಾವಣ ..

ಆಎ .. ಆ .. ಅಯಾ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.