Ayogya – Yenammi Yenammi, Hinde Hinde Hogu, Enammi Enammi

Ayogya is a 2018 Kannada-language romantic comedy film. Ayogya movie is directed by S. Mahesh Kumar and produced by T.R. Chandrashekar. Ayogya movie starring Satish Ninasam, Rachita Ram, P. Ravishankar, Chikkanna, Saritha, and Sadhu Kokila in the lead roles. Music was composed by Arjun Janya. Below in this post, you will find the Ayogya Movie Songs Lyrics in Kannada and English.

Ayogya – Yenammi Yenammi Song Kannada Lyrics

ಯೆನಮ್ಮಿ ಯೆನಮ್ಮಿ ಯಾರಾಮಿ ನೀನೆಮ್ಮಿ
ಆಗೊಯ್ತು ನನ್ನಾ ಬಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ

ಹೂ ಕಾನ್ಲಾ ಹಾನ್ ಕನ್ಲಾ ನಂಗು ಹಂಜೇ ಅತು ಕನ್ಲಾ
ಪ್ರೆಥೈನ್ ಹಿಂಜ್ ಕನ್ಲಾ ಸುಮ್ ಒಂಡು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಲಾ
ಬೆಲೆಡಿಂಗ್ಲು ನೀನೆನಮ್ಮ ಲಾಲಿನಾ ಹದ್ಲೆನೆಮಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಂತಿಯಾಮಿ ಡ್ರುಷ್ತಿ ಥಿಗಿಲೆಮ್ಮಿ

ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣಡ್ ಗೊಂಬೆಜ್ ಜೀವವ ಬಾಲು
ನಿನ್ ಹಂಗೆ ಕಾಂತೇಡೆಯ ನೋಡಮಿ ನೀ ಮುದ್ಡು ಕಮ್ಮಿ
ಚೆಲುವಂತ ಚೆನ್ನಿಗ ಭೂಪತಿ ರಾಯ
ನೀನೆನೆ ಸೋಬಗು ಹೂ ಕನ್ಲಾ ನೀ ರಾಜ ಕನ್ಲಾ

ನಾಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ ನವವಿಬ್ರೂ ಯಾರಿಗ್ ಕಮ್ಮಿ
ನೀ ನಕ್ರೆ ಚಂದಾ ಕನ್ಲಾ ಈ ಜೀವಾ ನಿಂದೆ ಕಾನ್ಲಾ
ಬೀರಪ್ಪನ್ ಗುಡಿ ಮುಂಡೆ ಹರೇಕಿಯ ಕಟ್ಟಿ
ನಿನ್ನೆನ್ ಬೆಡೆಡ್ ದಿಟ್ಟ ಕನ್ಲಾ ನನ್ನಾನೆ ಕಾನ್ಲಾ

ಕಲ್ಲಿನಾ ಬಸವನ ಕಾನ್ ಹೊದಿಥೇನ್
ನೀನಂದರ್ ಜಾತಾರೆ ಕೆಳಮ್ಮಿ ವೈಯರಮ್ಮಿ
ಕಾಲುಂಗ್ರಾ ಹಾಕ್ಲೆನಾಮಿ ಹೇನೆ ಬೋಟು ಐಡ್ಲೆನೆಮಿ
ಯೆನಂದ್ರು ಜಸ್ತಿ ಕಾನ್ಲಾ ನಿನ್ ಪ್ರೆತಿ ಆಸ್ತಿ ಕನ್
ಯೆನಮ್ಮಿ ಯೆನಮ್ಮಿ
ಹಿನ್ಡೆ ಹಿಂದ್ ಹೊಗು
ಅಯೋಗ್ಯಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಡು
ಯೆನಿ ಕರ್ಮಕಲಾ
ಸಾಕಮ್ಮ

Ayogya – Yenammi Yenammi Song English Lyrics

Yenammi Yenammi Yaarammi Neenammi
Aghoythu Nanna Baalu Hechchu Kammi Hechchu Kammi
Hechchu Kammi Hechchu Kammi

Hoon Kanla Hon Kanla Nangu Hange Aythu Kanla
Preethine Hinge Kanla Sumne Ondu Muththu Kodla
Beladinglu Neenenammi Laalina Haadlenammi
Lakshmi Hang Kaanthiyammi Drushtina Thegilenammi

Chennapatnad Gombege Jeevavu Baralu
Nin Hange Kaanthade Nodammi Nee Muddu Kammi
Cheluvantha Chenniga Bhoopathi Raaya
Neenene Sobagu Hoo Kanla Nee Raaja Kanla

Nam Preethi Bella Kammi Naavibru Yaarig Kammi
Nee Nakre Chanda Kanla Ee Jeeva Ninde Kanla
Beerappan Gudi Munde Harakeya Katti
Ninnane Bedide Ditta Kanla Nannaane Kanla

Kallina Basavanu Kann Hodithane
Neenandre Jaathare Kelammi Vaiyyarammi
Kaalungra Haaklenammi Hane Bottu Idlenammi
Yenandru Jaasthi Kanla Nin Preethi Aasthi Kan
Yenammi Yenammi
Hinde Hinde Hogu
Ayogya Title Song
Yenee Karmakalaa
Saakamma

Also, check the Ayogya Movie Songs

Ayogya – Hinde Hinde Hogu Song Kannada Lyrics

ಹಿಂದೇ ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಮುಂಡೆ ಮೂಂಡೆ ಹೋಗು
ಹಿಂದೂ ಬಿಡ್ಡು ಮುಂಗು ಹಾಗು
ಆಡಾ ಬಿಡ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ
ಐವಲೆ ನಿನ್ನಾ ಕಿನ್ನರಿ
ಎಡಿಯಾಲಿ ಐವಾಲಾ ಹವಾಲಿ
ಜಸ್ಟಿ ಆಗ್ಡೆಡ್

ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಕುರೆರೆನು
ಮನಾಸು ಹಡೆಡ್
ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿನಾನಾ ಪ್ರಣ ಕನೆ
ಡು ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕ್ ಟಿಂಟ್ಯಾ
ಹಾಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ
ಹೈ ಸೇಪ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ್

ಅತನೇದೇವರೆಗ್ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲ್ಪಾ
ನಾನಾ ನೋಡ್
ಸೈನಿಮೇಜ್ ಹೋಗೋನಾ ಬೈಕು ಹಿಟ್ಟೆ
ಅಯೋ ರಾಮ ಬಾಯ್ಗಾಂಡು ಲಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟೆ
ಕನಸಲ್ಲು ಮದ್ದಿನಿ ನಿತು

ಮಿಸ್-ಇಲ್ಡಾಂಗ್ ಕೊಡಿನಿ ಟ್ರೀಟ್-ಯು
ನಿನಾಗಗಿ ಹೈಡಿಟಿನಿ ಸೌಟು
ಓ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದಿನಿ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ-ಯು ಕೇನ್

ಥು ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಟಲ್ ಕೊಡ್ಯ ಹೊಗ್ಲಾ
ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ನಿನು ಯೇಕೆ ಐಟಾ ಅಡೆ ಇಟುಸು ಸೈನ್
ನಿನ್ನಾ ಹೆಸ್ರು ಎಕ್ಸೆ ಹಕಿ ಕೊಲ್ಲಲೀನ್
ಹೆಂಗಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಅಗುಟೈಟ್ ನಾಂಗ್ ಕ್ರಷ್ ಯು
ನಿಯ್ಯತಗ್ ಮದ್ನಿ ಲಾವ್ವು

ಕಾನ್ ಹಾಡ್ಡು ಮ್ಯಾಡಿನ್ ಪ್ರೂವು
ನನಗೈಕೆ ಕಾಡಿಯಾ ಹೊಸ
ನನ್ನೆನ್ ಮದಲ್ಲ ದವ್ವು
ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿ ನಾನಾ ವಿಪೂ ಕೇನ್

ಥು ಅಯೋಗ್ಯ ಹಗ್ಲಾ
ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

Also, Read:

Ayogya – Hinde Hinde Hogu Song English Lyrics

Hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

munde munde munde hogu
hind biddu munde hogu
adda bidru tappe illa
ivale ninna kinnari
edeyali ivala havali
jasti agide

ninna bittu badukalarenu
manasu hadide
o nandini o nandini
ni nanna prana kane
thu nan prana yak tintya
hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari
hi sape kaṭṭi koduve

matanade
vareganninalli svalpa
nanna node
sinimage hogona baiku hatte
ayyo rama bayigondu laddu bitte
kanasallu madtini nitu

miss-ildang kodtini treat-u
pritili barabardu doubt-u
ninagagi hiditini sautu
o nandni dear nandini
nee nanna life-u kane

thu yak kvatle kodtya hogla
hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

ninu yake ista ade istu syane
ninna hesru acce haki kollalene
henge ninge maduvudu impress-u
matte matte agutaite nange crush-u
niyyattag madtini lavvu

kan hoddu madtin pruvu
nanagyake kodtiya novu
nannane madalla davvu
o nandini o nandini
ni nanna vaiphu kane

thu ayogya hogla
hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

 

Ayogya – Enammi Enammi Song Kannada Lyrics

ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ, ಅಯೋಗ್ಯ

ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ

ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ

(ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ)

(ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ)

ಹೂ ಕಣ್ಲ ಹೂ ಕಣ್ಲ ನಂಗು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಲ

ಪ್ರೀತಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಲ

ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ನೀನೆನಮ್ಮಿ ಲಾಲಿನ ಹಾಡ್ಲೇನಮ್ಮಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಮ್ಮಿ ದೃಷ್ಟಿನ ತೆಗಿಲೇನಮ್ಮಿ

ಬೀರಪ್ಪನ್ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹರಕೆಯ ಕಟ್ಟಿ

ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಡಿದೆ ದಿಟ ಕಣ್ಲಾ ನನ್ನಾಣೆ ಕಣ್ಲಾ

ಕಲ್ಲಿನ ಬಸವನುಕಣ್ಣೊಡಿತಾನೆ

ನೀನಂದ್ರೆ ಜಾತರೆ ಕೇಳಮ್ಮಿ, ವೈಯ್ಯಾರಮ್ಮಿ

ಕಾಲುಂಗರ ಹಾಕ್ಲೇನಮ್ಮಿ

ಹಣೆಬೊಟ್ಟು ಇಡ್ಲೇನಮ್ಮಿ

ಏನಂದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಲಾ

ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಕಂಡ್ಲಾ

ಚನ್ನಪಟ್ನದ್ ಗೊಂಬೆಗೆ ಜೀವವು ಬರಲು

ನಿನ್ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮಿ ನೀ ಮುದ್ದು ಕಮ್ಮಿ

ಚೆಲುವಾಂತ ಚೆನ್ನಿಗ ಭೂಪತಿರಾಯ

ನೀನೇನೆ ಸೊಬಗು ಹೂಂ ಕಣ್ಲಾ

ನೀ ರಾಜಾ ಕಣ್ಲಾ

ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲಕಮ್ಮಿ

ನಾವಿಬ್ರು ಯಾರಿಗ್ ಕಮ್ಮಿ

ನೀ ನಕ್ರೆ ಚಂದಾ ಕಂಡ್ಲಾ

ಈ ಜೀವ ನಿಂದೆ ಕಣ್ಲಾ

Ayogya – Enammi Enammi Song English Lyrics

Something is worthless
Something is for you for anyone
It’s a great deal for me to get more and more
(More leaning more than one)
(More leaning more than one)
Flower eyelash flower is brown and white
Love love is a pearl kudla
Belthangal is the nickname of Nadanmali Lalley
Lakshmi Hung is a dream come true

Beerappan was built in front of the shrine
Do you want to be a blind eye
Viewing the stone snail
Listen to you,
Callung Hockley’s mummy
Fired idlanni
What a great deal
Nine love property Kandla

The life of the Chanapatna doll to come
Look at your eyes and kiss you
Cheluvante Cheneya Bhupathiaraya
You are beautiful
You are Raja Kanla
Nam love bellakammi
Navyur Yarig Kommi
Nee Nakre Subscription Kandla
This is a life of shame

Click here for Ayogya Full Movie Download

Also, Check Box Office Sites:

Leave a Reply

Your email address will not be published.